Polityka Jakości

Świadczymy szeroki zakres usług medycznych dążąc do utrzymania ich jakości na najwyższym poziomie, poprzez:

- zapewnienie kompleksowej opieki medycznej,
- dbałość o wysoki standard oferowanych usług,
- poprawę dostępności do usług medycznych,
- dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji pacjentów, 

Przyjęte zamierzenia realizujemy poprzez:

- udzielanie fachowych świadczeń,
- starannie dobierając kadrę,
- stałe szkolenie pracowników,
- stosowanie nowoczesnej aparatury medycznej,
- przestrzeganie praw pacjenta,
- zorientowanie na pacjenta,
- dbałość o higienę i estetykę pomieszczeń,
- wnikliwą analizę ankiet satysfakcji pacjentów.
 

Pacjent ma prawo do:

- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
- informacji o swoim stanie zdrowia,
- zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
- wyrażenia zgody albo odmowy na udzielania świadczeń zdrowotnych,
- zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
- poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
- dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
- zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
- poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
- opieki duszpasterskiej, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta: